Informacja turystyczna

Informacja turystyczna

Punkt Informacji Turystycznej 
Rynek 9, 57-340 Duszniki Zdrój
tel. 74 866 94 13
e-mail: informacja@duszniki.pl

Punkt Informacji Turystycznej
Dworek im. F. Chopina - Park Zdrojowy
tel. 74 866 94 26, 791 514 650
e-mail: dworek@duszniki.pl

Informacja PKP
tel. 43 194 36

Informacja PKS
tel. 74 867 41 24