Telefony alarmowe

Telefony alarmowe

Policja 
Rynek 6, Duszniki Zdrój
tel. 74 866 93 88, 997

Pogotowie Ratunkowe
tel. 999

Straż Pożarna
tel. 998

Straż Miejska
Rynek 6, Duszniki Zdrój
tel. 74 869 76 73, 509 299 947

Straż Graniczna
tel. 74 866 92 36

GOPR Zieleniec
tel. 74 866 81 21, 985
PLUS GSM numer ratunkowy w górach
tel. 601 100 300