Zdrowie

Zdrowie

Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego
nocna i świąteczna pomoc medyczna
KudowaZdrój, ul. Zdrojowa 34
tel. 74 866 14 04

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich
Biuro Usług
ul. Zielona 23, Duszniki Zdrój
tel. 74 866 79 00

Centrum Medyczne Salus
ul. Dworcowa 9
tel. 74 866 98 22

NZOZ Medicus
ul. Sprzymierzonych 11
tel. 74 866 90 55

NZOZ Vita Medica
ul. Krakowska 7
tel. 74 866 82 32

Apteki:

Apteka Św. Piotra i Pawła
ul. Kłodzka 9
tel. 74 866 94 02

Apteka Dusznicka
ul.Wojska Polskiego 3a
tel. 74 866 05 05