Informacja turystyczna

Punkt Informacji Turystycznej 
Rynek 9, 57-340 Duszniki Zdrój
tel. 74 866 94 13
e-mail: informacja@duszniki.pl

Punkt Informacji Turystycznej
Dworek im. F. Chopina - Park Zdrojowy
tel. 74 866 94 26, 791 514 650
e-mail: dworek@duszniki.pl

Informacja PKP
tel. 43 194 36

Informacja PKS
tel. 74 867 41 24

Telefony alarmowe

Policja 
Rynek 6, Duszniki Zdrój
tel. 74 866 93 88, 997

Pogotowie Ratunkowe
tel. 999

Straż Pożarna
tel. 998

Straż Miejska
Rynek 6, Duszniki Zdrój
tel. 74 869 76 73, 509 299 947

Straż Graniczna
tel. 74 866 92 36

GOPR Zieleniec
tel. 74 866 81 21, 985
PLUS GSM numer ratunkowy w górach
tel. 601 100 300

Zdrowie

Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego
nocna i świąteczna pomoc medyczna
KudowaZdrój, ul. Zdrojowa 34
tel. 74 866 14 04

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich
Biuro Usług
ul. Zielona 23, Duszniki Zdrój
tel. 74 866 79 00

Centrum Medyczne Salus
ul. Dworcowa 9
tel. 74 866 98 22

NZOZ Medicus
ul. Sprzymierzonych 11
tel. 74 866 90 55

NZOZ Vita Medica
ul. Krakowska 7
tel. 74 866 82 32

Apteki:

Apteka Św. Piotra i Pawła
ul. Kłodzka 9
tel. 74 866 94 02

Apteka Dusznicka
ul.Wojska Polskiego 3a
tel. 74 866 05 05

Kultura

Muzeum Papiernictwa
ul. Kłodzka 42
tel. 74 866 92 48, 74 866 90 20
e-mail: biuro@muzpap.pl

Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich
Rynek 10
tel. 74 866 92 80,
e-mail: chopin@festival.pl

Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Zdrojowa 8
tel. 74 866 94 38, 74 866 97 08
e-mail: mokis@mokis.duszniki.pl

Dworek im. Fryderyka Chopina
Park Zdrojowy
tel. 74 866 94 26, 791 514 650

serce Twoje ulubione obiekty 0